GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SEZONUL RECE (TEMPERATURI SCĂZUTE)

Transparență Decizională

20. Anunţ proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/ 2005

19. Anunţ proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Dăruim speranţă pentru performanţă in sport” la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

18. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului de finanţare nerambursabilă pentru proiecte culturale, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

17. Anunţ proiect de hotărâre privind Sinteza bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2023

16. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului distinct pentru „Sortarea deşeurilor reciclabile” aferent Contractului nr. 1128/1999 şi a actelor adiţionale subsecvente

15. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru Colectarea, transportul,valorificarea, recuperarea/reciclarea, eliminarea, precum și curățarea și refacerea mediului pentru deșeurilor abandonate/clandestine, pe domeniul public sau privat

14. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanţare pentru asigurarea participării la activităţi educative de tip “Școală dupa școală” pentru elevii înscrişi în unităţile de învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

13. Anunţ proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 389/26.10.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare

12. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

11. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare actualizat conform actelor normative în vigoare

10. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată si Durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2021-2027

9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 a! Municipiului Bucureşti

8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată de pe raza Sectorului 2 a! Municipiului Bucureşti

7.  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ - teritorială a sectorului 2

6. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente

4. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021

2. Decizie privind desemnarea funcționarului public responsabil cu coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității privind corupția, la nivelul Poliției Locale Sector 2

1. Decizie privind desemnarea funcționarului public responsabil cu coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității privind integritatea organizațională din cadrul Poliției Locale Sector 2

 


Tipărire