Transparență Decizională

9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 a! Municipiului Bucureşti

8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată de pe raza Sectorului 2 a! Municipiului Bucureşti

7.  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ - teritorială a sectorului 2

6. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente

4. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021

2. Decizie privind desemnarea funcționarului public responsabil cu coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității privind corupția, la nivelul Poliției Locale Sector 2

1. Decizie privind desemnarea funcționarului public responsabil cu coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității privind integritatea organizațională din cadrul Poliției Locale Sector 2

 


Tipărire