Contestare si reclamatii

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI SI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (REFUZ SI NETRIMITERE IN TERMEN LEGAL)

Modalitatea de contestare:
Politia Locala Sector 2 are obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al Politiei Locale Sector 2, pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001, constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
Impotriva refuzului se poate depune reclamatie, la conducatorul institutiei, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7, din Legea 544/2001.
Instanta poate obliga Politia Locala Sector 2 sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
Hotararea tribunalului este supusa recursului.
Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.


In cazul in care, in urma adresarii unei cereri de informatii de interes public considerati ca dreptul dv. la informatie, conform legii, a fost lezat prin decizia de refuz al comunicarii informatiilor de interes public solicitate va rugam sa ne transmiteti o Reclamatie administrativa tip 1.

In cazul in care, in urma adresarii unei cereri de informatii de interes public considerati ca dreptul dv. la informatie, conform legii, a fost lezat prin neprimirea in termenul legal a informatiilor de interes public solicitate va rugam sa ne transmiteti o Reclamatie administrativa tip 2.

Tipărire