GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SEZONUL RECE (TEMPERATURI SCĂZUTE)

Reclamație administrativă 2

Invalid Input
Stimate domnule director,
Prin prezenta formulez o reclamație administrativă conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, intrucât la cererea
Invalid Input
Invalid Input
nu am primit informațiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege
Documentele de interes public solicitate erau următoarele
Invalid Input
Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public din urmatoarele considerente
Invalid Input
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public solicitate considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input