Prezentare cadru legislativ

 

        ♦ Dispoziții Primar

 • Dispoziția 1162 privind delegarea către Directorul General al Poliției Locale Sector 2 a atribuțiilor privind semnarea Autorizațiilor pentru desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 3139 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 – Serviciul Disciplina în Construcții de a constata contravenții cf. Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si de a constata contravenții si de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 943 privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul PLS2 Serviciul Control Comercial de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • Dispoziția 949 privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul PLS2 Serviciul Protecția Mediului de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 1390 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul PLS2 Direcția Ordine Publica, Circulație Rutieră și Pază Obiective de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • Dispoziția 946 privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul PLS2 Biroul Evidenta Populației de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 2172 privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul PLS2 Direcția Control Serviciul Prevenire și Control Împotriva Incendiilor de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 1120 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti către DG al Poliției Locale Sector 2, privind constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 46, alin.3, din Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor
 • Dispoziția 1461 privind modificarea Dispoziției 1120 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti către DG al Poliției Locale Sector 2
 • Dispoziția 3509 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului pentru jocurile de artificii cu materiale explozive și articole pirotehnice de divertisment desfășurate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2 al Mun. București
 • Dispoziția 616 privind împuternicirea Directorului General al Politiei Locale Sector 2 de a aplica sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b), d) e), f) si g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare

 

        ♦ Hotărâri CL S2

 • Hotărârea 10 din 2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 2
 • Hotărârea 310 din 2019 pentru modificarea HCL Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare
 • ROF al Poliției Locale Sector 2
 • Hotărârea nr. 340 din 31.10.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 – Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 301 din 2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 215 din 2018 pentru modificarea HCL Sector 2 nr.34/2014 privind autorizare agregate frigorifice și terase sezoniere
 • Hotărârea 32 din 2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 355 din 2019 privind asigurarea unui climat de recreere in parcurile si locurile de joaca aflate in administrarea ADM
 • Hotărârea 357 din 2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subventiei integrale a taxei de habitat

 

        ♦ Hotărâri CGMB

 • Hotărârea 233 din 2000 privind interzicerea accesului și circulației de vehicule cu tracțiune animală pe drumurile publice din Mun. București
 • Hotărârea 180 din 2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor si înfrumusețarea acestora
 • Hotărârea 114 din 2004 privind interzicerea circulației vehiculelor în parcurile și grădinile publice din Municipiul București
 • Hotărârea 118 din 2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale
 • Hotărârea 205 din 2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Mun. București
 • Hotărârea 176 din 2017 privind modificarea și completarea HCGMB 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Mun. București
 • Hotărârea 304 din 2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Mun. București
 • Hotărârea 120 din 2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Mun. București
 • Hotărârea 181 din 2017 privind modificarea și completarea HCGMB 120/2010, anexa1, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Mun. București
 • Hotărârea 121 din 2010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane in Mun. București
 • Hotărârea 266 din 2004 privind modificarea HCGMB nr.233/2000 referitoare la interzicerea accesului și circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice din Mun. București
 • Hotărârea 134 din 2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul București
 • Hotărârea 214 din 2017 privind desfășurarea și organizarea jocurilor de artificii în Municipiul București și abrogarea HCGMB 200/2005 si HCGMB 259/2005
 • Hotărârea 59 din 2019 privind abrogarea HCGMB nr.592 din 2017 și modificarea HCGMB 118 din 2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale
 • Hotărârea 371 din 2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice
 • Hotărârea 372 din 2019 privind aprobarea raportului la stadiul realizarii masurilor Planul Integrat de calitate a Aerului in Municipiul Bucuresti 2018 - 2022

 

        ♦ Hotărâri Guvern

 • HG 1332 din 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 • HG 843 din 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice
 • HG 947 din 2000 (republicată) privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
 • HG 348 din 2004 (actualizată) privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice
 • HG 537 din 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor

 

 

        ♦ Ordonanțe Guvern

 • OG 99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
 • OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 • OG 21 din 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

 

 

        ♦ Ordonanțe de urgență Guvern

 • OUG 195 din 2005 privind protecția mediului
 • OUG 46 din 2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă RO-ALERT
 • OUG 50 din 2019 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • OUG 57 din 2019 privind Codul administrativ

 

        ♦ Legi