GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SEZONUL RECE (TEMPERATURI SCĂZUTE)

Sesiune de informare privind modalitățile de îmbunătățire a metodelor de intervenție interinstituțională pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și de gen în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România

Sesiune de informare privind modalitățile de îmbunătățire a metodelor de intervenție interinstituțională pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și de gen în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

Poliția Locală Sector 2 a participat, astăzi 18 aprilie 2022, la evenimentul organizat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), care implementează proiectul predefinit "Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului Justiție.

Proiectul este o acțiune strategică, menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată, în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul și are în vedere facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice.

Un obiectiv important al proiectului are în vedere îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională, prin elaborarea de proceduri de intervenție și metodologii în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și derularea unor activități ce vizează printre altele, organizarea unor evenimente de informare privind elementele cheie cuprinse în reglementările actuale, referitoare la violența domestică și violența de gen și modalitățile de îmbunătățire a metodelor de intervenție interinstituționale pentru combaterea acestui fenomen.

În timpul întâlniri au fost prezentate: cadrul legal la nivel internațional, comunitar şi național în domeniul prevenirii şi combaterii violenței domestice, programe de prevenire a violenței în cazuri specifice și care trebuie să fie conduita în cazurile de violență domestică.