MONITORIZAREA STĂRII DE CURĂȚENIE A SECTORULUI 2

Ținând cont de dimensiunea actuală și de creșterea fenomenului de abandon pe domeniul public și/sau privat, de deșeuri de orice tip, Poliția Locală Sector 2, prin Serviciul Protecția Mediului, asigură, toată luna decembrie, monitorizarea cu caracter de continuitate, a stării de curățenie a Sectorului 2.

Poliția Locală întreprinde toate demersurile și acțiunile necesare, atât ziua cât și noaptea, pentru identificarea producătorului/deținătorului deșeurilor abandonate în aria administrativ – teritorială a Sectorului 2 și semnalează operatorului de salubritate locațiile, în vederea evacuării deșeurilor.