GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SEZONUL RECE (TEMPERATURI SCĂZUTE)

ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A POSESORILOR DE ANIMALE

Efectuăm periodic acțiuni în vederea informării și conștientizării posesorilor animalelor de companie cu privire la obligațiile ce le revin în timpul plimbării acestora  pe domeniul public.

Astfel, posesorii de animale de companie trebuie să dețină asupra lor materialele necesare pentru curățarea locului și pentru evacuarea dejecțiilor fiziologice, să nu permită accesul animalelor de companie pe spațiile verzi din parcuri, grădini publice și cele aferente ansamblurilor de locuințe și în spațiile de joacă pentru copii.

Totodată, câinii trebuie ținuți în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi vor purta obligatoriu și botniță.

Persoanele depistate că încalcă normele legale în vigoare sunt sancționate contravențional în conformitate cu atribuțiile care ne revin și O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor.