GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SEZONUL RECE (TEMPERATURI SCĂZUTE)

REGULI NOI PRIVIND OPRIREA/STAȚIONAREA NEREGULAMENTARĂ

În conformitate  cu Planul de Acțiune aprobat de conducerea instituției,  am desfășurat activități de identificare și sancționare a conducătorilor auto care opresc/staţionează voluntar neregulamentar în zonele Rond Obor, Șos. Colentina x Str. Ziduri Moși, Șos. Colentina Str. Teiul Doamnei și în stațiile S.T.B, în intersecții și treceri de pietoni, Acțiunile noastre avut ca rezultat aplicarea a 361 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 96.890 lei.

Vă reamintim noua reglementare de modificare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, art. 39 alin. (1) conform căreia ”La solicitarea poliției rutiere sau a poliției locale, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. Poliția locală poate solicita aceste date de identificare numai în legătură cu exercitarea competențelor în domeniul circulației pe drumurile publice.”. Așadar, noua modificare a legislației permite și  poliției locale să solicite datele privind identificarea conducătorului auto.