VERIFICĂRI VALABILITATE DOCUMENTE IDENTITATE

Desfășurăm o amplă campanie de informare a locuitorilor sectorului 2,  cu privire la obligațiile ce le revin privind obținerea actelor de identitate.

Astfel, sunt vizați cei cărora le-au expirat documentele, precum și  minorii care au împlinit vârsta de 14 ani și nu au demarat încă demersurile necesare pentru obținerea cărților de identitate. 

De asemenea, facem verificări pentru depistarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în zona străzilor: Popa Nan, Austrului, Rondă, Teleajen, Țepeș Vodă, Matei Voievod, Duzilor și Cireșului.

Cele 32 de persoane găsite în neregulă au fost amendate pentru nerespectarea prevederilor O.U.G 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, iar cetățenii în cauză au fost îndrumați către cele patru Birouri de Evidența Persoanelor pentru preschimbarea actelor de identitate.