POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2 – PARTENER AL AGENȚIEI NAȚIONALE ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

Această săptămână a avut pe agenda de activități a Poliției Locale Sector 2,  întâlnirea de lucru cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, partenerul nostru de peste 8 ani.

STRATEGIA UE PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 2021- 2025 și  STRATEGIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE pentru perioada 2018 – 2022, aflate în implementare,  vor fi  documentele programatice în baza cărora am stabilit împreună obiectivele specifice și  direcțiile de acțiune în vederea reducerii amplorii fenomenului traficului de persoane,  la nivel local. Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor sociale şi morale.

Parteneriatul Poliția Locală Sector 2 – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane își propune să continue politicile publice de prevenire a traficului de persoane, utilizând în implementarea acestora metode şi mijloace de abordare noi, având ca punct de plecare,  eforturile de prevenire făcute până în prezent, pentru a creşte eficienţa demersului comun, iar, pe de altă parte, o fundamentare rezultată din cercetările în domeniu privind grupurile-ţintă şi zonele de risc.

Acțiunile și activitățile derulate în parteneriat, în cursul anului 2022, inclusiv în mediul online, vor avea ca obiective:

  • Creşterea nivelului de informare a populaţiei în vederea conştientizării implicaţiilor traficului de persoane;
  • Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare;
  • Dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora;

Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane.