FOCUS GRUP – Proiectul ”Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală”

Ieri, 15.07.2021, Poliția Locală Sector 2, a participat la Focus grupul organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care implementează în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Proiectul SIPOCA 722, ”Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală”.

Întâlnirea a avut ca scop validarea principalelor aspecte de propunere a politicii publice și a scenariilor privind cariera polițistilului local, colectarea de date din teritoriu, de la un număr cât mai mare de instituții de poliție locală, cu privire la nevoia înființării unei școli/academii în domeniu, identificarea nevoilor de formare inițială și continuă, ca intervenție pe termen scurt și mediu și identificare avantaje și dezavantaje pentru scenariile propuse.

Întâlnirea s-a încheiat cu propuneri privind cariera polițistului local, dezvoltarea standardului occupational, nevoia adoptării unui statut special pentru această categorie profesională și realizarea cadrului de formare profesională continuă.