• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Comunicat privind legea 202/2002
Marţi, 18 Septembrie 2018 06:40
Prin Legea nr. 232/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati publicata in M.Of. nr.679/ 06.08.2018, a fost introdus la art. 6 din lege un nou alineat cu urmatorul continut:

„(1^1) Este interzis orice comportament de hartuire, hartuire sexuala sau hartuire psihologica definite conform prezentei legi, atat in public, cat si in privat”.
In baza art. 6 din Legea nr.155/2010 politia locala are atributii de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala stabilite prin lege, iar in conformitate cu dispozitiile art.3 din Legea nr. 232/2018, la articolul 37 al Legii nr.202/2002 alineatul (3), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) Ministerul Afacerilor Interne, prin ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane, in zona de competenta, precum si de catre politistii locali, in cazul contraventiilor constand in incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1^1).".
Fata de cele mentionate, Politia Locala Sector 2 a dispus ca un numar de 20 politisti locali din cadrul Directiei Ordine Publica, Serviciul Circulatie Rutiera si Paza Obiective, sa fie abilitati pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de Legea nr. 202/2002 republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.