• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
POLITIA LOCALA SECTOR 2 – ACTIUNI PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI MATERIILOR EXPLOZIVE
Marţi, 19 Decembrie 2017 09:18
Avand in vedere riscurile generate prin utilizarea materiilor explozive si a articolelor pirotehnice de divertisment cu ocazia sarbatorilor de iarna, a manifestarilor traditionale si a evenimentelor cultural-artistice, Politia Locala Sector 2 a desfasurat o actiune de amploare, in data de 17.12.2017, in Zona Colentina. Au fost verificate 12 locatii si 7 societati comerciale.

In timpul actiunii de control au fost aplicate 12 sanctiuni contraventionale, din care:
- 4x500 ron/SPCII/ Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor;
- 4x400 ron/SCC/OG 99/2000-privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
- 4x avertismente scrise/ SPCII/Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor;
- 1x avertisment verbal.
Inspectori din cadrul Politiei Locale Sector 2 au invitat doi dintre agentii economici la sediul central, in vederea intocmirii documentatiei de autorizare a activitatilor de tip bar/restaurant.
Serviciul Prevenire si Control Impotriva Incendiilor va transmite catre ISU DEALUL SPIRII Bucuresti-Ilfov, o sesizare vizand autorizatia de securitate la incendiu a unui operator economic.
Consideram oportuna informarea cetatenilor, institutiilor publice si operatorilor economici rezidenti pe raza sectorului 2 cu privire la obligatiile derivate din prevederile Legii nr. 126/1995 - privind regimul materiilor explozive completate de Hotararea Guvernului nr. 536/2002 (Anexa-pct.1), de aceea venim cu urmatoarele precizari:
1. COMERCIALIZARE MATERII EXPLOZIVE SI ARTICOLE PIROTEHNICE PENTRU DIVERTISMENT PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
In conformitate cu Legea 126/1995 - privind regimul materiilor explozive si Hotararea Guvernului nr. 536/2002:
- Vanzarea articolelor pirotehnice se face numai de catre persoanele juridice autorizate in acest sens si numai in locurile autorizate in conditiile legii.
- Spatiile de comercializare a articolelor pirotehnice se amenaja in afara imobilelor cu destinatia de locuit, in conditiile stabilite prin normele tehnice prevazute de lege.
- Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate/ autorizate de inspectoratele teritoriale de munca, iar depozitele de materii explozive pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
- Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza articole pirotehnice, au obligatia de a obtine autorizatia din partea Inspectoratului Teritorial de Munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
- Se interzic confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive de catre persoanele fizice sau juridice neautorizate.
2. OBLIGATII PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE ORGANIZEAZA EVENIMENTE
In conformitate cu Legea nr. 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor si a OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor administratorii operatorilor economici/conducatorii institutiilor sunt obligati:
- sa organizeze instruirea personalului si sa stabileasca responsabilitatile privind apararea impotriva incendiilor;
- sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
- sa asigure reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
- sa obtina autorizatia de securitate la incendiu pentru spatiile care se incadreaza in prevederile H.G. nr. 571/ 2016-pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
- sa nu depaseasca accesul unui numar mai mare de persoane decat cel prevazut in autorizatiile de securitate la incendiu si reglementarile legale aflate in vigoare, in raport cu utilizarea constructiilor sau amenajarilor, prin care s-ar produce incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii participantilor la evenimentele de divertisment, sportive sau traditionale organizate cu ocazia sarbatorilor de iarna.