• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Prezentare cadru legislativ

 

        ♦ Dispozitii Primar

 • - Dispozitia 3139 privind imputernicirea politistilor locali din cadrul Politiei Locale Sector 2 – Serviciul Disciplina in Constructii de a constata contraventii cf. Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarilesi completarile ulterioare, precum si de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 943 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Serviciul Control Comercial de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 949 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Serviciul Protectia Mediului de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 1390 privind imputernicirea politistilor locali din cadrul PLS2 Directia Ordine Publica, Circulatie Rutiera si Paza Obiective de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 946 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Biroul Evidenta Populatiei de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 2172 privind imputernicirea functionarilor publici din cadrul PLS2 Directia Control Serviciul Prevenire si Control Impotriva Incendiilor de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni pe raza S2 a Mun. Bucuresti
 • - Dispozitia 1120 privind delegarea unor atributii ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti catre DG al Politiei Locale Sector 2, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 46, alin.3, din Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor
 • - Dispozitia 1461 privind modificarea Dispozitiei 1120 privind delegarea unor atributii ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti catre DG al Politiei Locale Sector 2
 • - Dispozitia 3509 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului pentru jocurile de artificii cu materiale explozive si articole pirotehnice de divertisment desfasurate pe raza administrativ – teritoriala a Sectorului 2 al Mun. Bucuresti

 

        ♦ Hotarari CL S2

 • - Hotararea 10 din 2011 privind reorganizarea Politiei Comunitare Sector 2 si pentru aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Locale Sector 2
 • - ROF al Politiei Locale Sector 2
 • - Hotararea 72 din 2018 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a Autorizatiei privind desfasurarea activitatilor prevazute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 – Alte activitati recreative si distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucuresti
 • - Hotararea 34 din 2014 privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti
 • - Hotararea 68 din 2015 pentru modificarea HCL Sector 2 nr.34/2014 privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti
 • - Hotararea 215 din 2018 pentru modificarea HCL Sector 2 nr.34/2014 privind autorizare agregate frigorifice si terase sezoniere

 

        ♦ Hotarari CGMB

 • - Hotararea 233 din 2000 privind interzicerea accesului si circulatiei de vehicule cu tractiune animala pe drumurile publice din Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 180 din 2017 privind instituirea unor obligatii si raspunderi ce revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a locuintelor si infrumusetarea acestora
 • - Hotararea 114 din 2004 privind interzicerea circulatiei vehiculelor in parcurile si gradinile publice din Municipiul Bucuresti
 • - Hotararea 118 din 2004 privind exercitarea activitatii de comercializare pe principalele retele stradale
 • - Hotararea 205 din 2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru executia lucrarilor de constructii pe teritoriul Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 176 din 2017 privind modificarea si completarea HCGMB 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru executia lucrarilor de constructii pe teritoriul Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 304 din 2009 privind aprobarea Normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 120 din 2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 181 din 2017 privind modificarea si completarea HCGMB 120/2010, anexa1, privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 121 din 2010 privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizarii si igienizarii terenurilor virane in Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 266 din 2004 privind modificarea HCGMB nr.233/2000 referitoare la interzicerea accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice din Mun. Bucuresti
 • - Hotararea 134 din 2004 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in Municipiul Bucuresti
 • - Hotararea 214 din 2017 privind desfasurarea si organizarea jocurilor de artificii in Municipiul Bucuresti si abrogarea HCGMB 200/2005 si HCGMB 259/2005

 

        ♦ Hotarari Guvern

 • - HG 1332 din 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale
 • - HG 843 din 1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice
 • - HG 947 din 2000 (republicata) privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare
 • - HG 348 din 2004 (actualizata) privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice
 • - HG 537 din 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

 

        ♦ Ordonante Guvern

 • - OG 99 din 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • - OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • - OG 21 din 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

 

        ♦ Ordonante de urgenta Guvern

 

        ♦ Legi