POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

Dorim să devenim un partener de încredere pentru cetăţenii sectorului 2.
Participaţi activ la construcţia acestui parteneriat.

Transparență Decizională

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru implementarea proiectului „Casarea autovehiculelor uzate din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

24. Anunţ proiect de hotărâre privind derularea programului de identificare/înregistrare şi sterilizare gratuită a unui număr de maxim 500 de câini de rasă comună, cu sau fără stăpân de pe raza Sectorului 2

23. Anunţ proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifului unitar în Piaţa Colentina din Bucureşti, Str. Cremeniţa nr. 13-15 Sector 2, pentru anul 2023 şi a convenţiei-cadru privind activităţile deşfăşurate în piaţă

22. Anunţ ph privind aprobarea Proiectului „One-stop-shop pentru informarea și consilierea cetățenilor cu privire la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a locuințelor și accesarea instrumentelor financiare cu care acestea pot fi realizate"

21. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti"

20. Anunţ proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/ 2005

19. Anunţ proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Dăruim speranţă pentru performanţă in sport” la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

18. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului de finanţare nerambursabilă pentru proiecte culturale, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

17. Anunţ proiect de hotărâre privind Sinteza bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2023

16. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului distinct pentru „Sortarea deşeurilor reciclabile” aferent Contractului nr. 1128/1999 şi a actelor adiţionale subsecvente

15. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru Colectarea, transportul,valorificarea, recuperarea/reciclarea, eliminarea, precum și curățarea și refacerea mediului pentru deșeurilor abandonate/clandestine, pe domeniul public sau privat

14. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanţare pentru asigurarea participării la activităţi educative de tip “Școală dupa școală” pentru elevii înscrişi în unităţile de învăţământ din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

13. Anunţ proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 389/26.10.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare

12. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

11. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare actualizat conform actelor normative în vigoare

10. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată si Durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2021-2027

6. Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente

4. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti


3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021

1. Decizie privind desemnarea funcționarului public responsabil cu coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității privind integritatea organizațională din cadrul Poliției Locale Sector 2