POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

Dorim să devenim un partener de încredere pentru cetăţenii sectorului 2.
Participaţi activ la construcţia acestui parteneriat.

P O L I Ţ I A   LOCALĂ
Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005  

BULETIN INFORMATIV  

a. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice - Legislaţie.  

b. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituțiilor publice - Regulamentul de organizare și funcționare Organigrama aprobată conform legii Atribuțiile Poliției Locale.  

c. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice Conducere.

d. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice. 

Datele de contact - Programul de funcționare al instituției.

e. audiențe Program de audiențe.  

f. sursele financiare, bugetul și  bilanțul contabil - Bugetul aprobat  Bilanțul aprobat.

g. programele și strategiile proprii. Programele și strategiile autorității sau instituției publice.

h. lista cuprinzând documentele de interes public

i. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii. 

j. modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate Modalitatea de contestare a deciziei.