POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

Dorim să devenim un partener de încredere pentru cetăţenii sectorului 2.
Participaţi activ la construcţia acestui parteneriat.

Prezentare cadru legislativ


- Legea nr. 544/2001 privind privind liberul acces la informațiile de interes public.

- Hotărârea nr.123/2002 Norme metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001.
- Hotărârea nr.478/2012 privind modificarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001.
- Legea nr. 144/2016 modificarea legii nr. 544/2001.
- Legea nr. 155/2010 Legea poliției locale.
- Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și functionare a poliției locale.