POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

Dorim să devenim un partener de încredere pentru cetăţenii sectorului 2.
Participaţi activ la construcţia acestui parteneriat.

Prezentare cadru legislativ 

  
 ♦ Informare privind principalele acte normative cu incidență asupra activității Poliției Locale Sector 2 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I


        ♦ Dispoziții Primar

 • Dispoziţia 701
 • Dispoziţia 1207
 • Dispoziţia 541
 • Dispoziţia 526
 • Dispoziţia 475
 • Dispoziţia 2758
 • Dispoziţia 1943
 • ABILITĂRI 2022
 • Dispozitia 1126 privind împuternicirea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 Direcţia Control- Serviciul Protecţia Mediului de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti    
 • Dispozitia 1123 privind împuternicirea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 Direcţia Control- Serviciul Protecţia Mediului de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin D.P.S 2 nr. 1267/2021
 • Dispozitia 336 privind împuternicirea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 Direcţia Control- Serviciul Protecţia Mediului de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin D.P.S 2 nr. 1267/2021   
 • Dispozitia 1322  privind împuternicirea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 Direcţia Control- Serviciul Protecţia Mediului de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin D.P.S 2 nr. 1267/2021 şi D.P.S 2 nr. 336/2022
 • Dispoziția 312 privind delegarea către Directorul General al Poliției Locale Sector 2 a atribuțiilor privind semnarea Autorizațiilor pentru desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 1125 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 – Serviciul Disciplina în Construcții de a constata contravenții cf. Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si de a constata contravenții si de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 1123 privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul PLS2 Serviciul Protecția Mediului de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 946 privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul PLS2 Biroul Evidenta Populației de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 1181 privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul PLS2 Direcția Control Serviciul Prevenire și Control Împotriva Incendiilor de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 414 pentru modificarea și completarea Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 1181/2020 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 Direcția Control-Compartimentul Prevenire și Control Împotriva incendiilor de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 1120 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti către DG al Poliției Locale Sector 2, privind constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 46, alin.3, din Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor
 • Dispoziția 1461 privind modificarea Dispoziției 1120 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Mun. Bucuresti către DG al Poliției Locale Sector 2
 • Dispoziția 3509 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului pentru jocurile de artificii cu materiale explozive și articole pirotehnice de divertisment desfășurate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2 al Mun. București
 • Dispoziția 1133 privind împuternicirea Directorului General al Politiei Locale Sector 2 de a aplica sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b), d) e), f) si g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificările și completările ulterioare
 • Dispoziția 1124 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul PLS2 Direcției Control – Compartimentul Gestionarea Fondului Construit și Publicitate de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza S2 a Mun. București
 • Dispoziția 580 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 Direcția Control-Biroul Control Comerț Stradal Neautorizat și Evidența Confiscări de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 168 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 Direcția Ordine Publică - Serviciul Ordine Publică de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 503 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 Direcția Control Comercial și Autorizare Agenți Economici de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 2959 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 Direcția Ordine Publică-Serviciul Circulație de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 1186 pentru modificarea și completarea Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 2959/2019 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 Direcția Ordine Publică-Serviciul Circulație de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Dispoziția 1132 privind împuternicirea Directorului General al Poliției Locale Sector 2 de a emite notificările prevăzute la art.24^1 alin.(1) din O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare
 • Dispoziția 1050  privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna TĂNĂSESCU NICOLETA-DAIANA a funcției publice de conducere de Director General al Poliției Locale Sector 2
 • Dispoziția 312/2022 privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 1123/2020 privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Sector 2 - Direcția Control-Serviciul Protecția Mediului de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin D.P.S.2 nr.1267/2021
 • Dispoziția 450/2022 privind efectuarea serviciului de permanență la locațiile de cazare stabilite pe raza Sectorului 2 de către Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență, pentru acordarea de sprijin ți asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina


        ♦ Hotărâri CL S2


 • Hotărârea 465 din 2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţei Locale Sector 2
 • Hotărârea 466 din 2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţei Locale Sector 2
 • Rectificare HCLS 2 466 prin HCLS2 NR.159-2023
 • Hotărârea 99 din 2022 privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti pe anul 2022 
 • Hotărârea 197 din 2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţei Locale Sector 2     
 • Hotărârea 10 din 2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 2
 • Hotărârea 310 din 2019 pentru modificarea HCL Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 8 din 30.01.2020 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 – Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 301 din 2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 215 din 2018 pentru modificarea HCL Sector 2 nr.34/2014 privind autorizare agregate frigorifice și terase sezoniere
 • Hotărârea 32 din 2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 355 din 2019 privind asigurarea unui climat de recreere in parcurile si locurile de joaca aflate in administrarea ADM
 • Hotărârea 357 din 2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subventiei integrale a taxei de habitat
 • Hotărârea nr. 139 din 28.05.2020 pentru modificarea Hotarârii nr. 8 din 30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 – Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 140 din 28.05.2020 pentru modificarea Hotarârii nr. 215 din 2018 privind autorizare agregate frigorifice și terase sezoniere
 • Hotărârea 172 din 30.06.2020 pentru organizarea activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale PLS2
 • Hotărârea 281 din 17.12.2020 pentru modificarea Hotarârii nr. 3 din 2011 privind înființarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Comisiei locala de ordine publică, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 214 din 22.07.2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 387 din 2021 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2021
 • Hotărârea 114 din 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București nr. 301/2019 privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021 (Notă privind Rectificarea Hotărârii nr. 114 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 București în ședința din data de 20.04.2022)


        ♦ Hotărâri CGMB

 • Hotărârea 118/21.07.2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale
 • Hotărârea 233 din 2000 privind interzicerea accesului și circulației de vehicule cu tracțiune animală pe drumurile publice din Mun. București
 • Hotărârea 180 din 2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor si înfrumusețarea acestora
 • Hotărârea 114 din 2004 privind interzicerea circulației vehiculelor în parcurile și grădinile publice din Municipiul București
 • Hotărârea 118 din 2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale
 • Hotărârea 205 din 2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Mun. București
 • Hotărârea 176 din 2017 privind modificarea și completarea HCGMB 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Mun. București
 • Hotărârea 304 din 2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Mun. București
 • Hotărârea 120 din 2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Mun. București
 • Hotărârea 181 din 2017 privind modificarea și completarea HCGMB 120/2010, anexa1, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Mun. București
 • Hotărârea 121 din 2010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane in Mun. București
 • Hotărârea 266 din 2004 privind modificarea HCGMB nr.233/2000 referitoare la interzicerea accesului și circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice din Mun. București
 • Hotărârea 134 din 2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul București
 • Hotărârea 214 din 2017 privind desfășurarea și organizarea jocurilor de artificii în Municipiul București și abrogarea HCGMB 200/2005 si HCGMB 259/2005
 • Hotărârea 59 din 2019 privind abrogarea HCGMB nr.592 din 2017 și modificarea HCGMB 118 din 2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale
 • Hotărârea 371 din 2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice
 • Hotărârea 372 din 2019 privind aprobarea raportului la stadiul realizarii masurilor Planul Integrat de calitate a Aerului in Municipiul Bucuresti 2018 - 2022
 • Hotărârea 429 din 2020 privind modificarea si completarea HCGMB nr.139 din 2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2021
 • Hotărârea 105 din 2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2022


        ♦ Hotărâri Guvern        ♦ Ordonanțe Guvern

 • OG 99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
 • OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 • OG 21 din 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale        ♦ Ordonanțe de urgență Guvern

 • OUG 115 din 14.12.2023 - privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală,

  combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru

  prorogarea unor termene

 • OUG 117 din 14.12.2023 - pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
 • OUG 195 din 2006 privind protecția mediului
 • REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • OUG 46 din 2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă RO-ALERT
 • OUG 50 din 2019 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • OUG 57 din 2019 privind Codul administrativ - cu modificările și completările ulterioare


        ♦ Ordine de Ministru

 • Ordin 3454 din 31.12.2019 al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009


        ♦ Legi

 • Legea 53 din 2003 - Codul munciii, republicat- cu modificările și completările ulterioare

 • Legea 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea 176 din 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea 296 din 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

 • Legea 155 din 2010 (republicată) a poliției locale - cu modificările și completările ulterioare

 • Legea 12 din 1990 (republicată) privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite

 • Legea 50 din 1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Legea 24 din 2007 (republicată) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

 • Legea 211 din 2011 (republicată) privind regimul deșeurilor

 • Legea 60 din 1991 (republicată) privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice

 • Legea 61 din 1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice

 • Legea 101 din 2006 (republicată) a serviciului de salubrizare a localităților

 • Legea 103 din 1992 (actualizată) privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

 • Legea 148 din 2000 (actualizată) privind publicitatea

 • Legea 185 din 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

 • Legea 252 din 2003 privind registrul unic de control

 • Legea 307 din 2006 (actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor

 • Legea 349 din 2002 (actualizată) pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Legea 421 din 2002 (actualizată) privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

 • Legea 481 din 2004 (republicată) privind protecția civilă

 • Legea 54 din 2012 privind desfășurarea activităților de picnic

 • Legea 448 din 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea 156 din 2018 pentru modificarea și completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Legea 202 din 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 • Legea 232 din 2018 privind modificarea și completarea legii 202 din 2002 privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați

 • Legea 117 din 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991

 • Legea 7 din 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea 11 din 2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Legea 136 din 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

 • Legea 273 din 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

 • Legea 361 din 2022 privind protecția avertizorilor în interes public

 • Legea 267 din 9 noiembrie 2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative