POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2

Dorim să devenim un partener de încredere pentru cetăţenii sectorului 2.
Participaţi activ la construcţia acestui parteneriat.
SCURT ISTORIC AL ÎNFIINȚĂRII POLIȚIEI COMUNITARE SECTOR 2


 • La 17 decembrie 2004 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti întrunit în şedinţa extraordinară, adoptă Hotărârea nr. 42 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare Sector 2.
 • In data de 22 decembrie 
            - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti emite prin DISPOZIŢIA nr. 2852 „ numirea temporară a domnului DUMITRU SOARE în funcţia de Director al Poliţiei Comunitare Sector 2”.
 • La 20 ianuarie 
              - prin procesul verbal de predare-primire între Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti şi Poliţia Comunitară Sector 2 a fost transferat fără plată autoturismul Dacia Berlină cu nr. de îmatriculare B-75-CNS, având nr. de identificare UU 1R 11711W2771109 cu durata de funcţionare expirată
   
  26 ianuarie 

              - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti adoptă în şedinţa extraordinară Hotărârea nr.8 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Poliţia Comunitară Sector 2 a imobilului situat în Bucureşti str. Olari, nr. 11-13, corp de clădire „E” Sector 2 . Personalul a fost încadrat în urma transferului unor funcţionari publici de la Primăria Sectorului 2 pe funcţiile publice echivalente din cadrul Serviciului Protecţia Mediului şi a Serviciului Însoţire, Protecţie şi Trafic Rutier a organizării concursurilor de ocupare a unor posturi vacante din data de 01.02; 11.02; şi 23.02 2005 întocmindu-se astfel 37 dosare personale pentru salariaţii instituţiei.
31 Martie 
            - au fost achiziţionate 16 autoturisme DACIA LOGAN şi 2 autoutilitare DACIA DOUBLE CAB de la ADSA – DEP. VENTES SPECIALE.
                           - Se aprobă Regulamentul de Ordine Internă a Poliţiei Comunitare Sector 2 – Decizia nr. 334 a Dir. Dumitru Soare14 Aprilie 
                           - Intră în înzestrarea instituţiei Dacia 1310 nr.de înmatriculare B – 37 – CGP prin act de Predare – Primire de la Corpul gardienilor publici.
                           - În cadrul Serviciului Relaţii Publice al Poliţiei Comunitare Sector 2 apare Graficul programare ghişeu nr. 5 din cadrul Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
18 Aprilie 
            - Poliţia Comunitară preia în folosinţă pe o perioadă de 5 ani de la Primăria Sectorului 2 spaţiul -Corp clădire „C” imobil – subsol, parter, etaj 1, parţial suprafaţa 346 mp în str. General Ipătescu, nr.3, Sector 2 Bucureşti. Imobilele au fost predate în stare de fixaţie existentă prin Proces Verbal de predare –primire pentru ducerea la împlinire a H.C.L. Sector 2 nr. 8/13.01.2005.

 01 Iunie 

            - La sărbătorirea „Ziua Naţională a Copilului” organizată de Primăria Sectorului 2, d-ul primar Neculai Onţanu în colaborare cu Centrul Cultural Mihai Eminescu între orele 14.00 – 22.00 în Parcul Obor, Poliţia Comunitară Sector 2 a primit misiunea de asigurare a liniştii şi ordinii publice în zonele, punctelor de alimentaţie publică, a spaţiilor de desfăşurare a diferitelor concursuri, protecţia nemijlocită a echipamentelor acustice, a scenei şi interpreţilor.
 02 Iunie 
            - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.63/02.06.2005 privind numirea în funcţie publică de conducere a Directorului Executiv al Poliţiei Comunitare Sector 2.
            - Este adoptată Hotărârea nr.54/02.06.2005 privind aprobarea tarifelor serviciilor  de pază prestate de Poliţia Comunitară Sector 2.
05 Iunie
            - cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului declarată de Organizaţia Naţiunilor Unite, Poliţia Comunitară Sector 2, prin Serviciul de Protecţia Mediului şi Serviciul de Relaţii Publice, Primăria Sectorului 2, d-ul Primar Neculai Onţanu în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a inaugurat Parcul PETRICANI pe marginea Lacului Tei.

08 Iunie 
             - se infiinţează Secţiile  de Poliţie Comunitară Sector 2 cu sediul în Piaţa Obor , în str. Cremeniţa f.n. şi Şoseaua Pantelimon – Parc Cosmos.
22 Iunie 
            - Domnul Dumitru SOARE este numit Director Executiv al Poliţiei Comunitare  Sector 2 prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2, nr. 63/2005 şi Dispoziţia Primarului Sectirului 2 al Municipiului Bucureşti nr.1340/22.06.2005.
Prin Dispoziţia nr.1341/22.06.2005, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti domnul Aurel DOBRILĂ  este numit în funcţia publică de Director Executiv Adjunct al Poliţiei Comunitare Sector 2.
20 Iulie 
            - acţiunea de însoţire a convoiului auto construit pentru a transporta ajutoare în zona calamitată de inundaţii NISTOREŞTI – judeţul VRANCEA, organizat de Primăria Sectorului 2 s-a realizat cu două autoturisme cu numerele B- 43 CPW condus de Agent comunitar DUMITRU Ion şi B- 43 – CRB condus de agent comunitar Florin VELEA însoţiţi de câte 2 agenţi.
    Traseul convoiului a fost BUCUREŞTI – URZICENI – BUZĂU – IANCA – SUTEŞTI – RÂMNICU – SĂRAT – FOCŞANI – Comuna NISTOREŞTI.
    La acţiune au participat un număr de 17 copii reprezentând Consilierii “ARIPA TÂNĂRĂ” din Primăria Sectorului 2 sub conducerea Domnului Dan BARANGA.
11 August 
            - se semnează contractul de furnizare echipament: veste, încălţăminte, cămăşi, ecusoane cu S.C. ALL FASHION COMPROD S.R.L.
09 Noiembrie 
            - cu factura fiscală nr.9079347 se achiziţionează 10 motoscutere marca PEUGEOT SPEED FIGHTER  de la S.C. Doperam Grup Auto .

11 Noiembrie 
            - se semnează Contractul de furnizare produse 12 rampe de semnalizare în valoare totală de 145.156,2 cu S.C.OVERLORDS S.R.L.
28 Noiembrie  
            - se încheie Protocolul de colaborare a Poliţiei Comunitare Sector 2 cu 
                       - Poliţia Comunitară  oraş Covasna
                       - Poliţia Comunitară Mediaş;
                       - Poliţia Comunitară Medgidia;
                       - Poliţia Comunitară Orşova;
30 Noiembrie 
            - se achiziţionează pistoale GLOCK 19 (cu glonţ plumb) şi pistoale GLOCK 19 T cu muniţie neletală (cu glonţ de cauciuc).
1 Decembrie 
            - pentru  asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţenilor pe timpul derulării programului Consiliului Local al Sectorului 2, cu ocazia sărbătoririi a 87 de ani de la Marea Unire de la 1 DECEMBRIE 1918 Poliţia Comunitară Sector 2 a asigurat:
            - ordinea publică şi siguranţa cetăţenilor, precum şi protecţia personalului Primăriei Sectorului 2 angrenat în distribuirea meselor ostăşeşti la cele 12 locaţii din Sectorul 2 în colaborare cu effective ale Poliţiei Sectorului 2;
Manifestările desfăşurate între orele 10.oo – 16.oo au fost prezentate de actorul Eusebiu ŞTEFĂNESCU sub egida  1 Decembrie –“ZIUA  PORŢILOR DESCHISE ŞI MASA OSTĂŞEASCĂ LA PRIMĂRIA SECTORULUI 2”.
22 Decembrie 
            - În sala de festivităţi a Liceului MIHAI VITEAZU, în prezenţa cadrelor de conducere ale Poliţiei Comunitare Sector 2, copiii salariaţilor din toate birourile şi serviciile instituţiei au aşteptat cu nerăbdare şi emoţie venirea lui Moş Crăciun. Moşul şi-a făcut apariţia însoţit de un grup de colindători format din cadre ale Poliţiei Comunitare. La sărbătoare au participat actriţa Rodica Mandache, un grup de elevi membri ai Centrului Cultural Mihai Eminescu şi invitaţi de toate vârstele.

            - Se achiziţionează de la Romcar Motors  autovehicule speciale Ford Transit 300 S (8+1 locuri) , 1 autoutilitară  Ford Transit Van 3502, 1 Autoutilitară Ford Jumbo – 16 locuri .

23 Decembrie  
            - Din dispoziţia Primarului Sectorului 2 Neculai ONŢANU a fost întocmit şi pus în aplicare Planul de Măsuri pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică al Poliţiei Comunitare Sector 2, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă în perioada
28 Decembrie 
            - Depunerea Jurământului la Colegiul Mihai Viteazu sub conducerea domnului Director Executiv Dumitru SOARE şi în prezenţa domnului Primar al Sectorului 2 Neculai ONŢANU, în cadru festiv a avut loc depunerea Jurământului de către funcţionarii publici.

      Domnul Neculai ONŢANU a înmânat personal fişele de depunere a jurământului, a felicitat personalul participant şi cu acest prilej a trasat o serie de sarcini de viitor.