DOCUMENTAȚIA de atribuire  având ca obiect ,,Comunicare intrainstituțională, interinstituțională și relații cu publicul” Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

DOCUMENTAȚIA de atribuire  având ca obiect ,,Comunicare intrainstituțională, interinstituțională și relații cu publicul” Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

https://www.politialocalas2.ro/images/2024/06/Cursuri.pdf.
Compartimentul Achizitii Publice.
Poliția Locală Sector 2
Tel. 021.252.51.03
Interior (132)